Get Adobe Flash player

โครงการที่จัดทำในงบลงทุนปี 2559-2561 (หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

1. โครงการจัดสร้างห้องน้ำรวม จำนวน 1 ห้อง

2. โครงการทาสีภายนอกอาคารสูง 15 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 1 งาน

3. โครงการทาสีภายนอกอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น 4 อาคาร จำนวน 1 งาน

4. โครงการปรับปรุงแนวรั้วมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน

5. โครงการจัดทำท่อระบายน้ำข้างสนามกีฬ จำนวน 1 งาน

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 งาน

7. โครงการปรับปรุงระบบกล้อง CCTV จำนวน 1 งาน

8. ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร จำนวน 1 งาน

9. งานปรับปรุงระบบไฟฉุกเฉินภายในอาคาร จำนวน 1 งาน

10. งานติดฟิล์มกรองแสงและเปลี่ยนขอบยางกระจกอาคาร จำนวน 1 งาน

โครงการที่จะดำเนินการในงบประมาณปี 58

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 1 งาน

2. โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

3. โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 งาน

4. โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร 12 ชั้น 1 จำนวน 1งาน

5. โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 1 งาน

6. โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ห้อง 1081 จำนวน 1 งาน