Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
เป็นมืออาชีพในการบริการ
และพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่ดีสู่ประชาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์